PLATFORM HET VERSCHIL vanuit een ander perspectief

Stichting Aardpeerprojecten is een produktiehuis en is gevestigd in Amsterdam. Zij werpt samen met onderzoekers, kunstenaars en ander buitenlui een ander licht op een nieuwe manier van denken. Het denken in hokjes van dualisme en fragmentatie wordt naar de oude tijd geschoven. Het prefereert nieuwe waarden als heelheid te onderzoeken in een tijd van globalisering; hierbij worden verbanden benadrukt. Het onderzoekt bijvoorbeeld hoe oordeelsvorming in deze tijd invloed heeft op toename van radicalisering en onachtzaamheid in wetenschap, onderwijs en media. Het zijn maatschappelijk gerelateerde issues die onze aandacht verdienen.

Hoe: Met een actieve website (van het Platform) waarop een grote reeks statements uit interviews via You-Tube geplaatst worden in wisselende edities, met publicaties als inhoudelijke weergave interviews en het organiseren van diverse exposities en meetings.

Voor de bezoeker van dit platform levert het voeding in een tijd van grote veranderingen.


Stuur je reactie als bezoeker van dit platform naar:
aardpeerEditie@gmail.com

 

 

HET VERSCHIL is een initiatief van Stichting AARDPEERprojecten.
http://www.aardpeer-projecten.nl
Gekozen is voor de naam: AARDPEER – een onaanzienlijk, doch smakelijk knolletje/categorie vergeten groente als metafoor van ‘Wat de boer niet kent lust ie niet’.

Hanneke van Gent, initiator, is actief als beeldend kunstenaar, producent en coach.