home
persoonlijk
zorgverleners
 
vitaliteit
traumaverwerking
 
stervensbegeleiding
 

privacy

 
over mezelf
contact
 
 
Luisterwerken
 
 

Zorgverleners
Preventieprogramma zorgverleners om langdurig verzuim tegen te gaan door verlies van perspectief.

In dit coronatijdperk zijn veel zorgverleners (arts/specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden e.a. betrokkenen in het veldwerk van de zorg) extra zwaar belast geraakt door de ongewone grillige omstandigheid die COVID19 te weeg brengt. 

De traumatische impact van de coronacrisis heeft vele zorgverleners uit balans gebracht, een emotionele overbelasting wat stress, depressie, slapeloosheid, angst, verminderde eetlust, hyperalertheid en flashbacks meer PTSS-klachten opleverde.

Zorgverleners blijken vaak slechte hulpvragers te zijn en onderschatten de mentale belasting die deze COVID-19zorg kost.

Wanneer het gehoorvinden in een peer-supportteam niet voldoende blijkt, is professionele ondersteuning zoeken buiten het werkveld een gunstige aanpak om op verhaal te komen. De tijd en aandacht nemen voor het ontladen en bijtanken zijn belangrijke voorwaarden om veerkracht te herkrijgen om met de nodige concentratie het werk in de zorg te hervatten.