home
persoonlijk
zorgverleners
 
vitaliteit
traumaverwerking
 
stervensbegeleiding
 

privacy

 
over mezelf
contact
 
 
Luisterwerken
 
 

Persoonlijk
Een herstelprogramma bij verminderde veerkracht door de effecten van het coronatijdperk bij:

  • Verdriet en rouw na verlies, geen afscheid kunnen nemen van een dierbare
  • Shock perspectiefverlies, speciaal voor zzp’ers en na ontslag
  • Angst en woede
  • Slecht slapen
  • Eenzaamheid

Wanneer de gesprekken in eigen sociale netwerk en/of de gesprekken met de praktijkondersteuner bij de huisarts niet voldoende blijkt is een uitgebreid gehoor vinden gunstig om op verhaal te komen en uw klachten terug te dringen.

Luisterwerken biedt u een luisterend oor en empathisch vermogen u gerust te stellen zodat u uw ervaringen kunt delen. De tijd en aandacht nemen voor het ontladen en bijtanken zijn belangrijke voorwaarden om positief gevolg te geven aan dit leven.