home
persoonlijk
zorgverleners
 
vitaliteit
traumaverwerking
 
stervensbegeleiding
 

privacy

 
over mezelf
contact
 
 
Luisterwerken
 
 

Over mezelf
Deze ondersteuning bied ik, Hanneke van Gent van LUISTERWERKEN, een externe partij die als professional een mooie combinatie van werkervaringen biedt en haar zintuigen intensief weet te gebruiken. Mijn werkzaamheden in de intensieve terminale thuiszorg heb ik door omstandigheden omgebogen naar mijn praktijk LUISTERWERKEN waar ik ook mijn levensinzichten als loopbaancoach, en eerder als producent in de culturele sector en beeldend kunstenaar weet in te zetten.

In mijn rijk arbeidsverleden heb ik leren omgaan met successen én tegenslagen. Hierdoor sta ik lichter in het leven, ben gelijkmoediger en veerkrachtiger dan voorheen. 

Invloeden van theatertraining, notie nemen van schoonheid en de zeer oude Vipassana meditatietechniek zijn hierbij voor mij van belang geweest.
Zie mijn website: hannekevangent.nl.

  • Sinds 1996 ingeschreven bij de KvK te Amsterdam
  • HBO School voor Coaching / 2002 Cedeo-erkend, tot loopbaancoach volgens de richtlijnen van het NOBCO
  • HBO Hogeschool Geesteswetenschappen tot stervensbegeleider / 2012
  • Gediplomeerd verzorgend en verplegend en divers gecertificeerd werkzaam in de intensieve terminale thuiszorg 2012-2020. KIWA-erkend
  • Ethische Kring TACT - Ik werk volgens de ethische code van de Ethische Kring (TACT). Dit is een gedragscode voor therapeuten, coaches en trainers. Deze code beschrijft de regels en condities waarbinnen ik werk. De Kring is in 2019 opgeheven, maar ik werk nog steeds aan de hand van de uitgangspunten hiervan