Disclaimer

© Copyright: Stichting Aardpeerprojecten, Amsterdam

Niets van de inhoud en het beeldmateriaal op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Aardpeerprojecten en, in voorkomende gevallen, de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, foto's, ander beeldmateriaal en overige publicaties.

Hoewel Stichting Aardpeerprojecten streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is deze niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

Stichting Aardpeerprojecten is ten allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling en opgave van redenen informatie, aankondigingen, beeldmateriaal, publicaties en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te verwijderen.